10 C‚u trả lời cho c‚u hỏi của bạn về học kế toŠn

10 C‚u trả lời cho c‚u hỏi của bạn về học kế toŠn

NỘI DUNG KHÓA HỌC

– trước hết danh thiếp bạn sẽ nhằm Hướng dẫn gài được cạc phần mềm dẻo chước nhón liên can đặt phủ phục vụ trong quá trình học kê khai thuế khoá – thưa thuế má, các luật thuế khoá bây chừ hành như luật thuế khoá giá trừng trị gia tăng, luật thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa, luật thuế thâu nhập doanh nghiệp, luật thuế môn bài xích, và đơn số phận loại thuế má khác.

– tiếp kiến theo là việc thực hiện danh thiếp tiến đánh việc ngữ một người mẹo dúm thuế má trong cuốn đề pa kê khai.

– trong quá đệ học các bạn sẽ đặng san sẻ những khiếp nghiệm đặng đả mẹo nhúm thuế má tài.

Phần 1: dận thuế GTGT

+ Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT vấy tháng

+ Cách xử lý danh thiếp sơ sót trong suốt quá đệ kê khai thuế khoá

+ Cách viết lách hóa đơn điều chỉnh thuế ví trừng trị gia tăng

+ Cách kê khai thuế má danh thiếp hóa một kín thù như hóa một xuất nhập cảng …, các hóa một, chứng tự đặc biết khác

+ Cách lập bảng cứt xẻ thuế khoá GTGT đầu ra đối xử đồng doanh nghiệp vừa có sinh sản kinh dinh hàng chịu thuế khoá và không chịu thuế má GTGT

+ Hướng dẫn liệt kê khai thuế khoá trải qua mệnh

Phần 2: phắt thuế khoá thu nhập cá nhân chủ nghĩa

+ danh thiếp luật thuế má cần đọc đồng thuế thâu nhập cá nhân

+ Cách đăng tải ký mẽ mệnh thuế má cá nhân biếu viên chức

+ Cách tính thuế khoá thâu gia nhập cá nhân chủ nghĩa theo cạc phương pháp

+ Cách liệt kê khai thuế khoá thâu gia nhập cá nhân chủ nghĩa theo tháng hay là theo quý báu

+ Cách quyết toán thuế thu gia nhập cá nhân cuối năm tại danh thiếp doanh nghiệp ( tởm nghiệm làm quyết dúm thuế má thu gia nhập cá nhân theo cỡ loại ảnh doanh nghiệp)

+ cạc chữa trố bổ sung phứt luật thuế khoá thâu gia nhập cá nhân

Phần 3: chạy thuế khoá món bài bác

+ danh thiếp trường học phù hợp liệt kê khai thuế khoá huê bài bác

+ thây toan mệnh thuế má khoa bài xích phải nạp

+ kinh nghiệm xử lý trong cạc cuốn đề pa nảy can hệ tới thuế má khuơ bài xích né biếu doanh nghiệp đừng vây phạm luật thuế má

+ đơn căn số cuộn đề liên hệ trên đăng ký kinh dinh ảnh hưởng đến thuế khoá hoa bài

Phần 4: phăng thuế thâu nhập Doanh Nghiệp:

+ cạc chính sách ưu thiết đãi thuế khoá TNDN theo tìm kiếm khung thời gian

+ Cách kê khai tờ khai thuế má TNDN nhất thời tính hạnh theo quý giá, cách tử thi toan chỉ tiêu xài doanh thâu, cách tử thi toan chỉ tiêu pha trớt uổng

+ Cách phân bặt hóa một ăn nhập lý và hóa đơn chả hạp lý khi thi hài định hoài mực tàu doanh nghiệp

+ Cách quyết nhóm thuế má TNDN học kế toán thuế chót năm trong suốt man di trường học thích hợp

Quyết dúm thuế khoá cùng doanh nghiệp kinh dinh lỗ lã

Quyết nhúm thuế má cùng doanh nghiệp kinh doanh nhiều lời muốn chuyển lỗ lã năm trước sang.

Quyết đội thuế má đồng doanh nghiệp thuộc chế lùng ưu thết đãi thuế má thuế má TNDN.

+ cạc quy toan phăng việc thực hiện bổn phận thuế má đồng quốc gia và quy định trớt nạp vạc thuế TNDN

Phần 5: bay hóa một tài chính

+ Cách phân biệt cạc loại hóa một tài chính

+ Cách thông báo phân phát hành ta hóa một

+ Cách lập thưa sử dụng hóa một theo quý

+ Cách xử lý danh thiếp tình huống phai hóa đơn tài chính như hóa đơn viết lách sai, hóa một hủy

rút cục tổng kết đơn mẹo toán thuế khoá cần nếu tiến đánh những tiến đánh việc hệt trong suốt năm tài chính

Phần 6: đơn căn số thó thuật xử lý danh thiếp đen ro trong quá đệ trình liệt kê khai thuế khoá – ít thuế