Will tao khien facebook Ever Rule the World?

Will tao khien facebook Ever Rule the World?

Profile Guard chỉ hoạt động như là một lá chắn tao khien facebook và giúp ảnh đại diện của bạn tránh bị ăn cắp. Cụ thể, sẽ không ai có thể lưu hoặc tải xuống ảnh đại diện của bạn. Nó cũng ngăn không cho hình ảnh của bạn được chia sẻ hoặc gắn thẻ (trừ bạn và bạn bè của bạn). Khi chức năng được kích hoạt, hình ảnh lá chắn sẽ thêm vào ảnh đại diện, tượng trưng cho ảnh đang được bảo vệ mà mọi người cần tôn trọng. ##Major##

Để kích hoạt Profile Guard, trước tiên bạn cần đảo bảo tài khoản của mình đã được cập nhật chức năng mới, do đó có khả năng bạn sẽ không thấy nó xuất hiện như trong bài viết. Vì vậy phải cần thêm thời gian để tiếp cận.

Profile Guard có thể được kích hoạt bằng hai cách: Trước hết là lời chào bạn có thể tìm thấy trong nguồn cấp dữ liệu tin tức (Newsfeed) và bằng cách bấm vào ảnh đại diện.